فرصت های کارآفرینی در اقتصاد دایره ای

کتاب تالیفی فرصت های کارآفرینی در اقتصاد دایره ای با نویسندگی دکتر فاطمه شهدکار و دکتر تقی ترابی

توضیحات تکمیلی

نویسندگان

دکتر فاطمه شهدکار, دکتر تقی ترابی