دیدگاه یک کارآفرین از آینده(موج سوم)

کتاب ترجمه شده موج سوم با نویسندگی استیو کیس و ترجمه دکتر فاطمه حمیدی فر ، دکتر فاطمه شهدکار، دکتر وحید کشتی آرای و دکتر مژگان قاضی استرآبادی

توضیحات تکمیلی

نویسنده

استیو کیس

مترجمان

دکتر فاطمه حمیدی فر, دکتر فاطمه شهدکار, دکتر وحید کشتی آرای, دکتر مژگان قاضی استرآبادی