توسعه و تجارت اکوپارت

دکتر چیا امین پناه

معاون مالی و اداری و عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلات دانشگاهی

دکتری حسابداری

(کرالا- هندوستان)

کارشناسی ارشد حسابداری

(پونا- هندوستان)

کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق اشتغال و اجرایی

مدیر

معاونت اداری و مالی شرکت توسعه و تجارت اکوپارت

بیش از 10 سال مدیر مالی سازمانهای دولتی و خصوصی مختلف

سوابق اجرایی

استاد دانشگاه

حسابدار

حسابرس

کمک حسابدار

عضویت در کمیته های داوری و اجرایی دانشگاهی