نشریه

فصلنامه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار

فصلنامه مطالعات کارآفرینی و توسعه پايدار (JESSD) بستری برای دانشگاهیان، متخصصان و سیاست گذاران برای تبادل مفاهیم، تحقیقات و ارائه بهترین وجدیدترین دستاوردها در حوزه کارآفرینی و توسعه پایدار است. این نشریه به بررسی کارآفرینی در حوزه های ملی و بین المللی، بین فرهنگی و همچنین آخرین پژوهشها علمی و پژوهشی در حوزه توسعه پایدار می پردازد .این نشریه با زبان فارسی(چکیده انگلیسی) با هدف ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران، دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

شماره جاری / دوره 1 / شماره 3 - پاییز 1402

فاطمه شهدکار، مهدی ابراهیمی ، تقی ترابی

فاطمه شهدکار ، مهدی ابراهیمی

فاطمه شهدکار ، مهدی ابراهیمی