شبکه مجازی

ما منابع، نشریه، ابزارها و فرایندهایی را ایجاد کرده‌ایم که به تنظیم سیاست‌های مؤثر، یافتن رویکردهای جدید برای انجام تجارت و طراحی محصولات ارزش افزا کمک می‌کند.

پلتفرم ما شرکت‌های پیشرو در صنعت، نوآوران نوظهور، شبکه‌های وابسته، مقامات دولتی، مناطق، شهرها و موارد دیگر را گرد هم می‌آورد.

هدف ایجاد چنین شبکه‌ای:

  • استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصاد دایره‌ای
  • رفع موانع مشترک برای پیشرفت
  • درک شرایط لازم برای امکان‌پذیری و اجرای آزمایشی رویه‌های اقتصاد دایره‌ای است.

اعضای پلتفرم ما می‌توانند: